pallet3

Houtpellets zijn een 100% ecologische brandstof

Een pelletkachel kopen betekent dat u stookt u op houtpellets. Naast de vele andere voordelen, ook een keus met respect voor het milieu.

 Waarom zijn houtpellets CO2-neutraal?

Houtpellets zijn een 100% ecologische brandstof. Uw huis verwarmen door te stoken op houtpellets is dus ook nog eens een milieuvriendelijk alternatief.

Tijdens hun dagelijkse groei zetten bomen CO2 (koolstofdioxide) vanuit de lucht om in zuurstof. Onder invloed van zonlicht kunnen bomen kooldioxide omzetten in onder meer glucose. Dit proces is de fotosynthese: het omzetten van koolstofdioxide naar organisch materiaal. Wanneer de boom afsterft en verrot, stoot deze de omgezette CO2 weer uit. Andere bomen die nog aan het groeien zijn, pakken dit in hun proces van de fotosynthese weer mee. Er is dus sprake van een continue natuurlijke kringloop, waarbij geen extra CO2 vrijkomt.

Houtpellets en natuurlijke kringloop

Bij het branden van houtpellets is de CO2-uitstoot in hoeveelheid ongeveer gelijk aan die bij verrotting in het bos. Dit betekent geen extra CO2 in de atmosfeer: dus CO2-neutraal. Omdat deze compensatie voor fossiele brandstoffen, zoals olie, gas en kolen, niet plaatsvindt, zijn deze brandstoffen niet CO2-neutraal.